FAQ

Reset af endepunkt
Cisco C20

Hvis C-codecen er tilgængelig via SSH og har en softwareversion nyere end 2.1, så prøv følgende:

1. Sluk for codecen
Hold tænd/sluk knappen inde indtil lampen (LED) lyser rødt.
Giv slip på tænd/sluk knappen tryk på denne 2 gange efter hinanden indenfor 5 sekunder.

Se Youtube video

Hvis det ikke lykkedes så følgende under punkt 2.

2. SSH til codecs-en IP-adresse. Brug evt. putty fra www.putty.dk
Login på codecen med admin som brugernavn.
Default password er TANDBERG.
Kør følgende kommando og tryk på enter.
Xcom systemunit factoryreset confirm: yes

Bemærk at en reset af systemet:
- Retter alle password til default
- Retter alle indstillinger til default.
- Sletter den lokale telefonbog
- Sletter alle logs.
- Sætter systemet til DHCP


Direkte link
TANDBERG C20
TANDBERG Knowledge database på C20
Hvordan kan jeg lave en factory reset af systemet ?

Hvis C-codecen er tilgængelig via SSH og har en softwareversion nyere end 2.1, så prøv følgende:

1. Sluk for codecen
Hold tænd/sluk knappen inde indtil lampen (LED) lyser rødt.
Giv slip på tænd/sluk knappen tryk på denne 2 gange efter hinanden indenfor 5 sekunder.

Hvis det ikke lykkedes så følgende under punkt 2.

2. SSH til codecs-en IP-adresse. Brug evt. putty fra www.putty.dk
Login på codecen med admin som brugernavn.
Default password er TANDBERG.
Kør følgende kommando og tryk på enter.
Xcomm systemunit factoryreset confirm: yes

3. Hvis du ikke har adgang til systemet via netværket og ovenstående ikke fungerer, så gør følgende:

Sæt et serielt kabel ind i samme port som kameraet.
Forbind det serielle kabel til din pc og start et terminal program som Putty fra www.putty.dk eller Hyperterminal.
BaudRate er default = 38400

Brug en SCP klient til at forbinde til C20 enheden. Det kan være WinSCP som kan downloades her.

Forbind til C20 med brugernavnet root
Bemærk det er ikke det normale admin brugernavn.

Gå til mappen --> root --> mnt --> base --> active

Slet filen config.db og genstart systemet.


Bemærk at en reset af systemet:
- Retter alle password til default
- Retter alle indstillinger til default.
- Sletter den lokale telefonbog
- Sletter alle logs.
- Sætter systemet til DHCP


Direkte link
Hvordan skifter jeg software images på C20 ?

Hvis TANDBERG fejler i opstart, så kan det være konfigurationsfilen der er korrupt.

Man kan prøve at fikse dette ved at skifte software images. Der er nemlig 2 slots på C20.

Sæt et serielt kabel til TANDBERG C20 enheden og tilsklut via en telnet klient.
Det kan eksempelvis være Hyperterminal eller Putty.
Baudrate = 38400 som default.

Hvis systemet starter forkert op, så vil der stå Casper> i prompten.

Skriv selectsw efterfulgt af enter
Man kan nu se hvilket image der er aktivt.
Hvis image 1 er aktivt, så skriv selectsw image2 og naturligvis ellers omvendt.

Genstart codec og se om de er hjulpet.


Direkte link
Hvordan skifter man wallpaper billede ?

Hvis man vil uploade et andet billede som wallpaper, så gør følgende: 

Tag et billede som maksimalt er 1920 x 1080 pixels, i PNG format og i deinterlaced format.

Upload billede via web-interfacet --> Wallpaper 

Gå til web-interface --> Advanced Configuration --> Video --> Wallpaper
Klik på det nuværende wallpaper og vælg Custom i dropdown menuen.
Afslut ved at klikke på OK.

Hvis man senere vil have et af de originale wallpapers igen, så går ind web-interface --> Advanced Configuration --> Video --> Wallpaper og ret det til noget anden end Custom (p.t. Summersky eller Growing).
Afslut ved at klikke på OK.


Direkte link
Hvad er Best view på TANDBERG C20 ?
Hvis man er i et kald og man vælger at aktivere "Best view", så vil kameraet zomme og analysere lokalet for ansigter.

Systemet vil derefter prøve at udregne det bedste billede og deraf zoome ind på ansigtet automatisk.
Direkte link
Strømforbrug

TANDBERG C20 bruger altid omkring 45W.

For at udregne strømforbruget i kroner, skal man følgende regnestykke:

(W * timer * pris pr. kW) / 1000

 

Hvis man vil udregne det årlige forbrug i kroner, kan man bruge følgende regnestykke:

 (45 * 8760 * 2) / 1000 = 788,40kr


Direkte link
Hvordan fjerner jeg et menupassword igen ?

Hvis man har sat et menupassword på systemet og ikke kan huske hvad det er, så kan det rettes via telnet.

Connect til systemets ip-adresse via telnet.

Skriv xCommand SystemUnit MenuPassword Set Password:"" og passwordet er væk.

Hvis man via telnet ønsker at rette password til noget andet, så skriv det nye password imellem de 2 stk. "". Eksempel xCommand SystemUnit MenuPassword Set Password:"nykode"


Direkte link
Jeg kan ikke styre kameraet via sensor på kameraet, men kun via codecsensor
Hvis man har problemer med at styre kameraet med fjernbetjeningen via den sensor der sidder på kameraet og at det virker hvis man brugerer sensoren der sidder på selve codecen, så gør følgende:

I menuen under Systemunit --> IrSensor skal indstillingen være sat til Off

I menuen under Cameras --> Camera 1 --> IrSensor skal indstillingen være sat til On
Direkte link
TANDBERG C60
TANDBERG Knowledge database på C60
Hvordan skifter jeg software images på C60 ?

Hvis TANDBERG fejler i opstart, så kan det være konfigurationsfilen der er korrupt.

Man kan prøve at fikse dette ved at skifte software images. Der er nemlig 2 slots på C60.

Sæt et serielt kabel til TANDBERG C60 enheden og tilsklut via en telnet klient.
Det kan eksempelvis være Hyperterminal eller Putty.
Baudrate = 38400 som default.

Hvis systemet starter forkert op, så vil der stå Casper> i prompten.

Skriv selectsw efterfulgt af enter
Man kan nu se hvilket image der er aktivt.
Hvis image 1 er aktivt, så skriv selectsw image2 og naturligvis ellers omvendt.

Genstart codec og se om de er hjulpet.


Direkte link
Hvordan skifter man wallpaper billede ?

Hvis man vil uploade et andet billede som wallpaper, så gør følgende: 

Tag et billede som maksimalt er 1920 x 1080 pixels, i PNG format og i deinterlaced format.

Upload billede via web-interfacet --> Wallpaper 

Gå til web-interface --> Advanced Configuration --> Video --> Wallpaper
Klik på det nuværende wallpaper og vælg Custom i dropdown menuen.
Afslut ved at klikke på OK.

Hvis man senere vil have et af de originale wallpapers igen, så går ind web-interface --> Advanced Configuration --> Video --> Wallpaper og ret det til noget anden end Custom (p.t. Summersky eller Growing).
Afslut ved at klikke på OK.


Direkte link
Hvordan kan jeg lave en factory reset af systemet over IP ?
Brug en SCP klient til at forbinde til C60 enheden. Det kan være WinSCP som kan downloades her.

Forbind til C60 med brugernavnet root
Bemærk det er ikke det normale admin brugernavn.

Gå til mappen --> root --> mnt --> base --> active

Slet filen config.db og genstart systemet.
Direkte link
Hvad er Best view på TANDBERG C60 ?
Hvis man er i et kald og man vælger at aktivere "Best view", så vil kameraet zomme og analysere lokalet for ansigter.

Systemet vil derefter prøve at udregne det bedste billede og deraf zoome ind på ansigtet automatisk.
Direkte link
Hvordan skifter jeg om på softwareslot ?

Hvis man ikke kan forbinde til C60 via IP, så kan man connecte med et serielt kabel.
Dertil kan man bruge Hyperterminal eller eksempelvis Putty.

  • Forbind datakabel mellem din PC og videokonference.
  • Åbn HyperTerminal - lav en forbindelse med din COM port med følgende settings: 38400, 8, n, 1
  • Opret forbindelse. Log ind.
  • Brugernavn: root - password:
  • Skriv "selectsw" - den vil her vise de 2 softwareslot der er på systemet.
  • Vælg den inaktive software ved at skrive, eks.,
  • Reboot (skriv Reboot i prompten.)

Direkte link
Hvordan fjerner jeg et menupassword igen ?
Hvis man har sat et menupassword på systemet og ikke kan huske hvad det er, så kan det rettes via telnet.

Connect til systemets ip-adresse via telnet.

Skriv xCommand SystemUnit MenuPassword Set Password:"" og passwordet er væk.

Hvis man via telnet ønsker at rette password til noget andet, så skriv det nye password imellem de 2 stk. "". Eksempel xCommand SystemUnit MenuPassword Set Password:"nykode"
Direkte link
Jeg kan ikke styre kameraet via sensor på kameraet, men kun via codecsensor
Hvis man har problemer med at styre kameraet med fjernbetjeningen via den sensor der sidder på kameraet og at det virker hvis man brugerer sensoren der sidder på selve codecen, så gør følgende:

I menuen under Systemunit --> IrSensor skal indstillingen være sat til Off

I menuen under Cameras --> Camera 1 --> IrSensor skal indstillingen være sat til On
Direkte link
TANDBERG Video Communication Server
Test om man kan køre en Expressway løsning fra ens netværk

Hvis man vil teste om ens TANDBERG system på ens interne netværk kan registrere sig på en VCS Expressway eller Bordercontroller, så kan man køre nedenstående test.
Testen vil teste om de porte som Expressway løsningen bruger er åbne i udgående retning. 

Med Expressway testen testes for 4 udgående porte.

Port 1719 UDP - RAS Messaging
Port 2776 TCP - Call Setup / Capabilities Exchange
Port 2776 UDP - RTP Media
Port 2777 UDP - RTCP Media

Hvis testen lykkedes og man har et TANDBERG MXP system, så er det muligt at tilmelde sig til en Expressløsning selvom man sidder bag en firewall.

Kør test herfra

Download testen her


Direkte link
Hvordan opretter man en SRV service til en Expressway løsning ?

En SRV service er en service man laver på ens eksterne DNS server.

Hvis man eksempelvis kalder test@calamus.dk, så vil forespørgslen bliver slået op på DNS serveren, som håndterer calamus.dk domænet.
DNS serveren ved så det er et SIP eller H.323 kald og kan derfor sende kaldet videre til i dette tilfældet Calamus Danmark's VCS Expressway.

På VCS Expresswayen vil kaldet så blive behandlet og finde frem til systemet der har test@calamus.dk som SIP eller H.323id.

Der anbefales man læser om opsætningen af SRV i VCS administrator guiden.
http://www.tandberg.com/collateral/documentation/User_Manuals/TANDBERG%20VCS%20Administrators%20Guide.pdf

Der er forskel på opsætningen af DNS service alt efter servere og udbydere.

Lav først en a-record der peger imod VCS Expressway enheden. Det kan være vcs.calamus.dk som peger imod en offentlig ip-adresse 194.0.0.1

Opret SRV services under domænet.
TCP:
Service = _h323cs
Protocol = _tcp
Port nummer er normal 1720, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > H.323 som kald signalerings TCP porten.
Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dk

UDP:
Service = _h323ls
Protocol = _udp
Port nummer er normal 1719, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > H.323 som registrerings UDP porten.
Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dk

Hvis man ønsker at forwarde SIP kald, så skal en record for SIP også oprettes.

SIP:
Service = _sips
Protocol = _tcp
Port nummer er normal 5061, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > SIP som transport protocollen under TLS.

Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dk

Service = _sip
Protocol = _tcp
Port nummer er normal 5060, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > SIP som transport protocollen under TCP port
Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dk

Service = _sip
Protocol = _udp
Port nummer er normal 5060, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > SIP som transport protocollen under UDP port
Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dk


Service = _sips
Protocol = _tls
Port nummer er 5061, men kan være rettet på VCS Expressway enheden under VCS configuration > Protocols > SIP som transport protocollen under TLS port
Host = a-record som er oprettet. Eksempelvis vcs.calamus.dkTest om DNS serveren er sat korrekt op:
Fra en dosprompt på en en pc kør følgende kommando:

nslookup -querytype=srv _type._port.a-record
Eksempelvis kan det være nslookup -querytype=srv _h323ls._udp.calamus.dk
eller nslookup -querytype=srv _h323cs._tcp.calamus.dk eller
nslookup -querytype=srv _sip._udp.calamus.dk


Direkte link
Hvordan laver jeg en log på en VCS ?

Hvis du skal have lavet en log på VCS-enheden, så gør følgende.

IP:
Hvis du laver en log via telnet og ip-forbindelsen, så brug et telnet program til at connecte til VCS-enhedens IP-adresse. Man skal så taste brugernavn og password.
Husk at telnet skal være aktiveret på VCS enheden. Det er under web-interface --> System configuration.

RS-232:
Hvis det er via et RS-232 kabel, så brug eksempelvis hyperterminal eller Putty.
Du kan downloade Putty her : http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
Baud rate : 115200
Data bits : 8
Parity : none
Stop bits: 1
Flow control: none

Log:
Når man skal lave en log, så anbefales at loggen gemmes som en tekstfil. Det kan sættes op i både Hyperterminal og Putty. Ofte når en log skal laves er jo fordi Calamus ønsker denne.

Når man er kommet ind i systemet via telnet/serielt kabel, så start med at skrive følgende:
xconfig efterfulgt af enter
xstatus efterfulgt af enter
Deraf ligger systemets oplysninger nu i loggen.

Skriv nu syslog 3 efterfulgt af enter.

Nu kører loggen. Man slår loggen fra ved at skrive syslog off efterfulgt af enter. Dette er normalt noget der skal ske i blinde, da loggen kører hurtigt ned over skærmen.

Log nu hyperterminal eller Putty ned og send loggen til Calamus, hvis det var det ønskede.
 


Direkte link